zondag 16 mei 2010

'Stil de de tijd. Pleidooi voor een langzame toekomst'

    Op mijn stukje
 ""Het nu""
 kreeg ik
 een interessante reactie
 van Marius
 van het weblog:

""We kunnen slechts over het 'nu' spreken, wanneer er iets aan is voorafgegaan, anders heeft het woordje geen betekenis - het heden komt daar uit voort, is er door gevormd, het fenomeen tijd dragen we continu in ons mee; lees evt. Joke Hermsen, Stil de tijd.""

Ik ben op zoek gegaan naar meer informatie over deze schrijfster.
Wat ik las vind ik bijzonder boeiend en kan niet wachten tot ik het boek van deze filosofe kan lezen.
Stil de tijd' gepresenteerd in Spui 25 te Amsterdam. Hans Achterhuis, Marjolijn Februari en Jan Bor gaven een eerste leesreactie en gingen daarna met de auteur in discussie.
Van wie is de tijd? Is de tijd nog wel aan ons, want onophoudelijk zit de tijd ons op de hielen. In Stil de tijd neemt Joke J. Hermsen de tijd en de tijdgeest kritisch onder de loep. Met behulp van denkers als Henri Bergson, Ernst Bloch, Peter Sloterdijk en Emmanuel Levinas ontwikkelt zij een nieuwe visie op het fenomeen tijd. Zij stelt vragen als: 'Bestaat er nog een andere, meer persoonlijker tijd dan de kloktijd' en 'Heeft de tijd een begin en einde?'
Recensie in de NRC (19-02-10): 'Filosofe Joke J. Hermsen heeft iets moois en belangrijks gedaan: zij schreef 'the thinking person's variant' op de berg aan boeken die de mensheid steunt in het ontsnappen aan de ratrace. (...) Met de combinatie van eruditie en fijnzinnigheid weet Hermsen een opmerkelijk concreet boek te schrijven over ongrijpbare sensaties. Dat maakt dit boek geslaagd en inspirerend, een aansporing om zaken als fijnzinnigheid, intuitie en ontvankelijkheid te koesteren.'
>

.

.

Boekenproject 2014

Boekenproject 2014

Boekenproject 2015

Boekenproject 2015