vrijdag 24 februari 2023

Overpeinzingen. Op wie ga ik stemmen?


Het wordt spannend, he, de verkiezingen? Ik ben al enige tijd bezig uit te zoeken op welke partij ik wil stemmen. Wat is voor mij belangrijk? ik dacht eigenlijk dat de PVDA en GroenLinks samengaan met deze verkiezingen. Maar is dat eigenlijk zo? Ik krijg de indruk dat ik apart op hen kan stemmen? Ik probeer het uit te zoeken. Ik begrijp dat ik voor de Provinciale Verkiezingen nog kan stemmen op de PVDA of GroenLinks. Maar dat ze verder gaan als 1 partij in de Eerste Kamer. 

Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Die hebben niet alleen invloed op de provincies, maar ook op de samenstelling van de Eerste Kamer. Na de verkiezingen worden de Eerste Kamerfracties van GroenLinks en PvdA samengevoegd. Dat betekent dat we samen één grote fractie vormen, en zo zelfs de grootste fractie kunnen worden. Hoe beter ons resultaat, hoe meer invloed we uit kunnen oefenen op de landelijke politiek. Zo kunnen we samen Nederland groener en socialer maken. Alles over Linkse Samenwerking | GroenLinks

Voor mij is van belang dat de Eerste Kamer een sterke linkse vertegenwoordiging krijgt.  Zo is onlangs de motie Stoffer van de SGP aangenomen: Klimaatbeleid is politiek, niet juridisch - SGHP. et klinkt mooi, politiek moet bedreven worden in samenhang tussen regering en Kamers en niet door rechters, die actiegroepen zoals Urgenda gelijk geven, klinkt logisch. Tot ik besef dat rechters politieke onderwerpen toetsen op wetten die wij eerder maakten, Urgenda kreeg gelijk omdat de wet hen gelijk gaf, wetten die democratisch tot stand kwamen. Rechters verzinnen niet iets zelf. In het echte democratische proces zou men nieuwe wetten moeten maken en hier een meerderheid voor zien te krijgen, dan kan de eerdere wet weg, niet door rechters te vervangen. Is het niet heel ENG dat partijen willen dat rechters meer gaan denken zoals zij willen? In Hongarije hebben ze de rechterlijke macht aan de kant gezet en rechters neergezet naar de keus van een bepaalde partij. Is dit wat wij hier willen? Is deze motie niet een eerste opstap hier naar toe?  In de Tweede Kamer heeft deze motie een meerderheid, maar in de Eerste Kamer is geen meerderheid en dan kunnen wetten niet automatisch gaan gelden. Taken en positie Eerste Kamer - Eerste Kamer der Staten-Generaal. Laten we het asjeblieft zo houden. 

Ik ben voor een progressief beleid, voor wat betreft euthanasie, abortus, LHBTI rechten, inburgering, anti discriminatie, uitzoeken hoe ons slavernij verleden eruit zag en huisvesting asielzoekers. Ik moet er niet aan denken dat dit soort verworvenheden teruggedraaid worden. 

Wat is voor mij verder van belang?

  • Stikstof problemen doortastend aanpakken.
  • Overschakelen naar een natuur inclusieve kringlooplandbouw, Over ons - Caring Farmers
  • Op een andere manier huizen bouwen. Ik verbaas me over de soort huizen die ik gebouwd zie worden de laatste jaren in mijn stad. Duur, luxe. Een vriendin van mij vertelde dat het bouw is die jonge tweeverdieners momenteel willen hebben. De kosten van deze huizen zijn zo ongeveer vanaf 500,000 euro, vaak duurder. Echt, is dit een doel waar jonge mensen naar streven, je een leven lang vastbinden voor de koop van dergelijke dure huizen? Wil de jongste generatie dit ook? De generatie die nu opstaat om te vechten tegen klimaatverandering? Ik wilde dat er een visie kwam voor de toekomst, ik mis dit nu heel erg. Wat hebben mensen nodig in de toekomst, welke woonwensen? Ik las het verhaal van een jongere, die vertelde dat hij overal kan wonen, mits er een wifi aansluiting is. Heeft helemaal geen behoefte aan veel kamers. Doorstroom bevorderen ouderen naar moderne woonvormen voor ouderen, tiny houses voor jongeren en studenten Permanent tiny wonen wint terrein – Marjolein in het klein
  • Armoede probleem aanpakken. 
Ik ben er nog niet uit 
Eerst nog maar een beetje meer lezen

.

.

Boekenproject 2014

Boekenproject 2014

Boekenproject 2015

Boekenproject 2015