vrijdag 31 juli 2015

Boekenproject 2015. Biografie Gandhi's jonge jaren.

Voor mijn boekenproject las ik een biografie over de jonge jaren van Gandhi. De jaren van zijn jeugd, zijn studie in Engeland en de jaren in Zuid-Afrika. Al lezend realiseerde ik me hoe weinig ik van hem afwist. Ik wist dat hij de ""uitvinder" van het geweldloze verzet is en dat hij  hongerstaking als wapen gebruikte. Maar verder? Ik wist bijvoorbeeld helemaal niet waarom hij in Zuid Afrika was.

Wat een verhaal, ik heb ademloos gelezen. Een jongeman uit een gegoede familie, die vroeg trouwt en een kind krijgt. Die wanneer zijn vader overlijdt  tegen de zin van zijn familie naar Engeland gaat om een studie te volgen tot advocaat, zijn vrouw en kind achterlatend. Hij maakt een succes van zijn studie en keert terug naar India. Het lukt hem niet om daar een advocatenpraktijk op te zetten. Hij krijgt het aanbod om in Zuid Afrika de belangen van een Indische zakenman te behartigen en daar overkomt hem iets wat hem schokt.

Op een dag koopt Gandhi een eersteklas ticket voor de trein. Hij krijgt te horen van de conducteur dat hij in de 3-e klas moet rijden. Hij begrijpt het niet, hij heeft toch het goede ticket. Maar dan wordt hem duidelijk gemaakt dat een Indiër niet samen met blanken in de 1-e klas kan rijden! Het is de eerste keer dat hij zo rechtstreeks met discriminatie te maken krijgt. In India zijn de Engelsen aan de macht. Zuid-Afrika heeft nauwe banden met Engeland. De wet die geldt over deze landen onder Engelse invloedssfeer zou overal moeten gelden. Echter, Gandhi merkt al snel dat het er in Z-Afrika anders aan toe gaat.

In Zuid Afrika vochten Boeren (afstammelingen van Nederlanders} en Engelsen tegen de oorspronkelijke bevolking en zij vochten tegen elkaar. Zij haalden Indiase contractarbeiders naar Zuid Afrika. Maar ook kwamen op eigen initiatief Indische hindoestanen en moslims naar Zuid Afrika en werden daar goed gesitueerde kooplieden. Dit beviel de blanken slecht. Zij hadden het idee dat zij hun bloed gegeven hadden (sec) voor dit land door het te veroveren op de oorspronkelijke inwoners en dat de Indiërs het zomaar gratis kregen. Steeds sterker werd hun roep om de Indiërs weg te krijgen.

Gandhi is een korte periode naar India terug geweest. Hij keerde terug met zijn vrouw en kind. Bij aankomst werd hen geweigerd aan land te gaan. Uiteindelijk kregen zij toch toestemming. Op weg naar huis werd Gandhi aangevallen door blanken en bijna vermoord. De Indiërs riepen de hulp van Gandhi in om hun belangen te behartigen. Waar kreeg hij mee te maken?
  • Registratiewetten
  • Immigratiewetten
  • handelsbarrières
  • Alleen Europeanen stemrecht

Gandhi begon met brieven en petities te sturen, rechtszaken af te dwingen en bezocht als afgevaardigde ministers, hoogwaardigheidsbekleders. Hij zette een krant op. gandhimuseum/INDIAN OPINION Hij liep tegen een muur van onwil op. De blanke regering verzette geen meter. Integendeel, zij verzon wet na wet om de Indiërs te kleineren in de hoop dat ze zouden vertrekken.

Gandhi ontwikkelde het geweldloos verzet, de Satyagrahi. Burgerlijke ongehoorzaamheid lokte gevangenis straffen uit. Bijvoorbeeld: alleen Indiërs en Chinezen moesten zich registreren door middel van vingerafdrukken van alle vingers. Dit weigerden hindoestanen, moslims en chinezen massaal en zo belanden duizenden in de gevangenissen.

Toen er een wet dreigde te komen die aangaf dat alleen de Europese registratie van het huwelijk tot een legaal huwelijk leidt en een vrouw die volgens de Hindoeïstische of moslim traditie trouwde tot een concubine maakte werd het Mw. Gandhi te veel.

Nu moeten jullie weten dat Kasturba Gandhi een traditioneel opgevoede Hindoestaanse vrouw was die  binnenshuis leefde. Zij besloot tot burgerlijke ongehoorzaamheid en belandde, met 4 andere vrouwelijke familieleden, 3 maanden in de gevangenis. Dit tot verbazing en bewondering van Gandhi die tot die tijd zijn vrouw als een zachtaardig, volgzaam wezen kende. Ik vind dat Kasturba Gandhi een standbeeld verdient. kasturbaandsatyagraha

Het boek staat vol wetenswaardigheden. Over de vriendschappen die Gandhi sloot met mensen van allerlei kasten, geloven en statuur. Zijn vegetarische levenshouding, gandhis-phoenix-settlement, de verhouding met politici uit India en Engeland, zijn blanke tegenstander  Jan_Christian_Smuts, de Chinese leider en medestander Leung Quinn, de invloed die Tolstoi op Gandhi had, de verhouding tot zijn zonen en nog veel meer, door sommige Indiërs werd Gandhi als te meegaand ervaren en zo werd Gandhi op een dag aangevallen door een groep van hen.


Voetnoot: Over discriminatie van ""Zwarten"" werd nog helemaal niet gesproken. Zij waren ternauwernood georganiseerd. Wel had Gandhi een aantal zwarte medewerkers op Phoenix werken

Echt een aanrader om te lezen
Het boek raakt me
Ik schaam me dat een Nederlands woord
 Apartheid
wereldwijd bekend is geworden

“The idea that some lives matter less is the root of all that is wrong with the world.”
Paul Farmer

   Mijn collectie biografiekaarten 2015
 


Makes me smile.


.

.

Boekenproject 2014

Boekenproject 2014

Boekenproject 2015

Boekenproject 2015