zondag 7 april 2019

Voor mijn biografieproject 2019 heb ik de brieven van Claude Debussy gelezen "Hartstochtelijk houd ik van muziek".


Was Debussy een impressionist of een symbolist?
Stéphane Mallarmé over symbolisme

Ik zeg, een bloem
En buiten de vergetelheid waarheen mijn stem alle omtreklijnen verbant,
Verrijst muzikaal, als heel anders dan de gekende kelken
De idee zelf en zoet
De in alle ruikers aanwezige

Een mooi boek. Ik overweeg het zelf te kopen of voor mijn verjaardag te vragen. Ik heb ook naar de muziek van Debussy geluisterd.

Ik houd van de 19/e eeuw, wordt altijd aangetrokken tot mensen die toen leefden. In dit boek leer ik veel over Debussy, zijn vrouwen en zijn tijdgenoten. Zoals de dichter Pierre Louÿs, en zijn vrouw Marie de Régnier.

Het boek is prettig opgebouwd. Eerst kort iets over muziek, dan een korte beschrijving mbt tot een periode uit zijn leven, daarna volgen de brieven. Voorin staan zijn correspondenten kort beschreven, eventueel kun je terugbladeren. Onderaan de bladzijden voetnoten die een en ander verduidelijken. De brieven zijn onderhoudend en soms licht ironisch geschreven. Er zijn liefdesbrieven voor zijn vrouw, kaarten met grappige onderschriften voor zijn dochtertje, bedelbrieven om geld, zijn hart uitstorten bij vrienden, Debussy is open en af en toe kwetsbaar in de brieven.

Zijn "Correspondance 1872/1918" bevat 2588 brieven aan 368 verschillende correspondenten. In brieven aan bijvoorbeeld Chausson, Louÿs, Durand en Godet legt hij zonder terughouding zijn zorgen en vreugden, zijn wensen en al zijn preoccupaties neer, maar hij luistert en leest ook goed en gaat graag in op wat de ander bezighoudt.

De vader van Debussy was arm en ontwikkelt zich in de Nationale Garde ten tijde van de Commune en komt in de gevangenis. Hij leert daar via via een pianolerares kennen die Debussy lesgeeft en zij raadt aan dat het kind naar Parijs moet naar het conservatorium. In 1879 vraagt de weldoenster van Tsjaikovski, gravin Nadezjda Filaretovna von Meck, aan Marmontel of hij een geschikte jonge pianist wist voor haar huistrio. Hij maakt haar attent op Debussy. Zijn spel viel zodanig in de smaak dat hij in 1882 met de familie von Meck naar Rusland ging. Ook bezoekt hij Spanje, Florence, Napels, Wenen, Rome. Hij studeert een periode in Rome. Hij vind het er vreselijk. Vrienden van hem vertellen hoe merkwaardig hij piano speelt. Wild, gedreven "anders".

Gedurende een bezoek aan Bayreuth (1888-89) kwam Debussy in contact met de muziek van Richard Wagner, die een dwingende greep op zijn werk leek te krijgen. Tijdens de Wereldtentoonstelling van 1889 in Parijs raakte hij echter onder de bekoring van Spaanse en vooral ook Javaanse muziek, met name van de klanken van de gamelan. Hierdoor lukte het hem onder de invloed van Wagner uit te komen en een hoogst oorspronkelijke, eigen klanktaal te ontwikkelen.

Zijn echtgenotes

Rosalie Texier

In 1899 huwde Debussy Rosalie Texier, een meisje van eenvoudige komaf, dat hem voorbeeldig terzijde stond in de moeilijke tijd voordat hij bekendheid begon te genieten. In 1904 wenste Debussy echter van haar te scheiden om te kunnen trouwen met hun gezamenlijke vriendin Emma Bardac-Moyse. Door dit tweede huwelijk kwam hij in aanraking met de "betere kringen", hoewel dit niet betekende dat er een einde kwam aan zijn financiële zorgen.

De brief die hij naar Rosalie stuurde is echt afschuwelijk, vol zoetsappige lievigheid. Even daarvoor heeft hij haar op de trein gezet. Zelfs vertrekt hij met zijn nieuwe liefde. Hijj vraagt Rosalie begrip te hebben van het feit dat hij van haar wil scheiden. Zij koopt een pistool en probeert zelfmoord te plegen. Zij overleeft het en zal hem laten nog veel ellende bezorgen ivm de allimentatie. Met Emma woont hij in een duur huis aan de 23 Square Avenue Foch.

Emma Bardac


1898 - Avenue du Bois de Boulogne in Paris, France
Moeten jullie die beelden eens bekijken Zijn vernieuwingen maakte Debussy tot een van de grootste en belangrijkste componisten van de twintigste eeuw. De componeerstijl van de Fransman wordt vaak vergeleken met de stijl van negentiende-eeuwse Franse impressionistische schilders. Hij was op drie vlakken vernieuwend: hij ontwikkelde de rondo en sonatevorm verder richting vrijere vormen, hij ontwikkelde een nieuwe muzikale harmonie (door gebruik te maken van pentatonische en octatonische toonladders) en in de ritmiek (afwijkend van de Romantiek van zijn tijd gebruikte hij een onregelmatige ritmiek). historiek/claude-debussy

De laatste jaren leidt hij aan darmkanker. Hij klaagt soms tegen zijn vrienden over de
pijn en last die het hem geeft. In zijn laatste levensjaar is de eerste wereldoorlog uit gebroken. In eerste instantie vlucht hij met Emma en zijn dochter uit Parijs weg. Hij schrijft in een brief hoeveel spijt hij hier van heeft. Ze keren terug naar Parijs en hier, terwijl de Duitsers de stad beschieten, overlijdt hij. Provisorisch wordt hij begraven. Later krijgt hij een nieuw graf en ligt daar samen met zijn vrouw en dochter.

sieplex/claude-debussy

Zijn orkestwerk Prélude à l’après-midi d’un faune  wordt beschouwd als een van de meesterwerken van de componist. 


Biografieproject 2019 
Claude Debussy - Hartstochtelijk houd ik van muziek.
Michelle Obama - Mijn verhaal
 Arthur Japin -  Zoals dat gaat met wonderen

.

.

Boekenproject 2014

Boekenproject 2014

Boekenproject 2015

Boekenproject 2015