maandag 14 juni 2010

""De mind""


Naar de mind kijken wil zeggen: kijk ernaar met diepe liefde, met veel respect, vol eerbied – hij is een geschenk van het goddelijke aan jou! Er is niets verkeerd aan de mind, aan de gedachten als zodanig. Het is een prachtig proces, net als ieder proces. Wolken die door de lucht drijven zijn prachtig, waarom zou dat ook niet gelden voor gedachten die door de innerlijke hemel voortdrijven? Bloemen aan de bomen zijn prachtig, waarom dan niet gedachten die opbloeien in je mind? De rivier die naar de zee stroomt is prachtig, waarom dan niet de stroom van gedachten op weg naar een onbekende bestemming? Is dat niet prachtig?

Kijk ernaar met diep respect. Wees geen strijder, wees een minnaar. Kijk naar de subtiele nuances van de mind: de plotselinge sprongen en overgangen, de spelletjes die de mind verzint, de dromen die hij aaneenrijgt, de verbeelding, de herinnering, de talloze projecties die hij oproept. Kijk ernaar! Als je daar op een afstand staat te kijken, uit de verte, niet betrokken, ga je geleidelijk voelen.
Als je waakzaamheid dieper wordt, je aandacht zich verdiept, komen er openingen, hiaten. De ene gedachte verdwijnt, de volgende is er nog niet: er is een hiaat.
In die hiaten zul je voor het eerst een glimp opvangen van de no-mind, zul je de smaak van no-mind proeven. Je kunt het ook de smaak van zen, van tao of van yoga noemen. In die kleine tussenpozen is de lucht plotseling helder en schijnt de zon.

.

.

Boekenproject 2014

Boekenproject 2014

Boekenproject 2015

Boekenproject 2015