zondag 28 november 2010

Midwinterhoornblazers

De Advent is in het christendom de benaming voor de periode voor Kerst. De naam advent komt van het Latijnse woord adventus, dat komst betekent. In de adventsperiode bereiden christenen zich voor op het kerstfeest, en wordt de geboorte en de wederkomst van Jezus herdacht.

Het Liturgisch jaar begint met de Advent. De Advent begint altijd op de zondag die valt tussen 27 november en 3 december en eindigt op 24 december bij het avondgebed. Hierdoor is de lengte van de adventsperiode verschillend, maar telt de advent altijd 4 zondagen/

Hier geen sneeuw.
 Wel water wat enigszins bevroren is.

Namgyal Lhamo - Live - Jewel Heart - 25 jarig jubileum - Nijmegenovergenomen van Mijn Magazijn
Dit jaar is het 25 jaar geleden dat Gelek Rimpoche voor het eerst naar Nederland kwam en aanzet gaf tot de stichting van het Tibetaans-boeddhistisch centrum Jewel Heart. Op 26 november viert Jewel Heart Nederland om die reden haar 25-jarig jubileum met een themadag over Tibet. Naast een door Jewel Heart gemaakte documentaire, staan presentaties van diverse bij Tibet betrokken organisaties op het programma. Tijdens de receptie is er een optreden van Namgyal Lhamo, de ‘Nachtegaal van Tibet’.
In 1959 vluchtte Gelek Rimpoche net als de Dalai Lama naar India. Door de bezetting van zijn land behoort hij tot de laatste generatie lama’s die is opgeleid aan de oude kloosteruniversiteiten van Tibet. In India werkte hij voor de Tibetaanse regering in ballingschap totdat hem gevraagd werd om in het Westen les te gaan geven.
In 1985 kwam Gelek Rimpoche voor het eerst naar Nederland. Hij begon met lesgeven aan een klein groepje aan de keukentafel. Inmiddels is dat uitgegroeid tot een grote organisatie met een centrum dat een zaal heeft voor een paar honderd mensen en diverse kleinere zalen voor studiegroepen. Twee keer per jaar komt Gelek Rimpoche over uit Amerika om les te geven. Als hij er niet is, zijn er regelmatig lezingen, wekelijkse studie- en meditatiegroepen en cursussen, en er is elke vrijdagavond open meditatie voor geïnteresseerden.
Het Tibetaans boeddhisme heeft in Nijmegen wortel geschoten. Wijsheid die 2500 jaar achter de Himalaya bewaard is gebleven, wordt nu doorgegeven aan en gedeeld met een groeiende groep mensen. Jewel Heart probeert hiermee de Tibetaans-boeddhistische traditie levend te houden. Tegelijkertijd is er aandacht voor de problemen in Tibet en voor degenen die dat land ontvlucht zijn. Jewel Heart steunt een school in Tibet en veel leden sponsoren monniken, nonnen en kinderen in India en Nepal.

.

.

Boekenproject 2014

Boekenproject 2014

Boekenproject 2015

Boekenproject 2015