maandag 12 juli 2021

De laatste dagen denk ik, ik begrijp de wereld niet meer, onze wereld.


  1. We praten over bendes die opereren in Haïti. Maar hier wordt door een bende een aanslag gepleegd op Peter R. de Vries en wordt RTL Boulevard angst aangejaagd, zodat zij niet uitzenden wat ze willen. De bendes zijn onder ons.
  2. Na een jaar met mondkapjes, avondklok, gesloten winkels en horeca, een jaar thuiswerken, een jaar niet te dicht bij elkaar komen barst nu "The Summer of Love" los. Alles mag, alles kan. We hebben 1 miljard gestopt in Field Lab experimenten, de uitslag gaf aan dat het kan, besmettingen nemen niet toe, want alleen negatief geteste mensen kunnen naar binnen. Dus open met alles, horeca, discotheken, evenementen.
  3. Iedereen weet dat er een Delta variant is, iedereen weet dat dit verspreid wordt door jongeren, maar vakantie zullen we krijgen. Op naar Spanje, Spanje op rood. Teruggekomen Nederlandse jongeren besmetten elkaar. Jongeren kopiëren de code en geven al eerder gebruikte testresultaten door aan vriendjes, malafide controleur voor de deur van de etablissementen doen hun werk niet. Tsa, nu speelt het zich af in de echter wereld, weet je nog wel, de wereld van de bendes, geen Field Lab meer. Geschokte burgemeesters, het OMT en de regering bepalen terugdraaien, een beetje terugdraaien. Iedereen geeft elkaar de schuld. Een Belgische minister is niet van plan hetzelfde toe doen, niet zo'n jo jo beleid zoals de Nederlanders doen.
  4. Voetballen, superleuk, het EK Voetballen. Van jongs af aan zit ik voor de buis. Mijn broer voetbalde, mijn ouders gingen naar hem kijken, we keken gezamenlijk naar alle wedstrijden op e tv, de liefde ben ik nog niet kwijt. Ik vind het leuk. Een jaar lang speelden de voetballers voor onbezette tribunes, maar nu, in the Summer of Love, 60.000 toeschouwers in Wembley. De voetballers krijgen hun medailles uitgereikt. Man die de medailles aan de Bobo geeft die ze uitreikt draagt een mondkapje 😶 Het rijtje Bobo's niet, de voetballers niet, er worden handen geschud en er wordt geknuffeld. Groot feest in Rome en knokken op de straten van Londen.
  5. Nu is het afwachten, welke cijfers over 5 a 7 dagen?
Om de wereld waarin ik leef te proberen te begrijpen heb ik een overzicht gemaakt van de verschillende generaties. Doel, een beetje meer gaan begrijpen hoe de verschillende generaties kunnen reageren. 

Vooroorlogse generatie (geboren in de periode 1910-1930)

De vooroorlogse generatie is grotendeels gevormd door de crisis van de jaren dertig. Ze zijn plichtsgetrouw, bescheiden, sober, spaarzaam en berustend. Gezag van kerk en staat is bijna absoluut en het geloof geeft velen steun. Bijna alle vrouwen moesten voor de kinderen zorgen en de man dienen; de man was op het werk gehoorzaam, deed zijn best en moest tevreden zijn met wat hij had.

Stille generatie (geboren in de periode 1931-1940)

De stille generatie bleef trouw aan het gezag, oftewel stil. In de tijd van de wederopbouw kon je door je werk hoger komen op de maatschappelijke ladder. Amerika was het voorbeeld: vrolijke gezinnen, kleurige kleding en een huis vol apparaten. De auto werd statussymbool en de huishoudelijke apparatuur kwam in opmars. Deze generatie is spaarzaam ingesteld.

Generaties na WO II

Babyboomers, (geboren in de periode 1941-1955)

De babyboomgeneratie, ook wel de protestgeneratie, kwam tot wasdom in een tijd van sterke welvaartsstijging en kende geen armoede of massale werkloosheid. Ideologieën omtrent het Amerikaanse kapitalisme versus het Sovjet-communisme boden een alternatief voor de traditionele verzuilde Nederlandse manier van leven. Zelfontplooiing, burgerlijke ongehoorzaamheid, geestverruimende middelen en vrije seksuele moraal resulteerden in een nieuwe levensstijl. In 1968 barstte de bom en de sluimerende onvrede onder jongeren leidde in heel West-Europa tot protest. Er ontstond een vrijgevochten protestgroep en een meer behoudende meerderheid. In de jaren zestig werd ook de kiem gelegd voor het postmaterialisme: geloof in solidariteit, emancipatie en duurzaamheid, het terug-naar-de-natuur en het bewust werken aan een betere samenleving. In Nederland staat het functioneren van de babyboomgeneratie sinds de eeuwwisseling ter discussie; het moeizame functioneren van de publieke sector en het laag houden van de pensioengerechtigde leeftijd worden bijgeschreven op het conto van deze generatie.

De protestgeneratie domineerde de afgelopen decennia de machtsposities in het bedrijfsleven en de academische wereld, bouwde het poldermodel en was sterk gericht op (her)structureren. Een klein deel van deze generatie senioren lijkt een transformatie te ondergaan en heroverweegt om langer flexibel zinvol door te werken, op het gebied van een passie en voortbouwend op ontwikkelde expertise. De eerste tekenen duiden erop dat dit deel van de protestgeneratie een goede klik heeft met de nieuwe generatie junioren (van generatie Y). Tussen 2000 en 2010 steeg het percentage dat langer wil blijven doorwerken van 25 naar 38%.

Verloren generatie, Generatie Nix of Generatie X  (geboren in de periode 1956-1970)

De verloren generatie kreeg te maken met massale jeugdwerkeloosheid en maakte vanwege het gevaar van soa's het einde van de seksuele vrijheid mee. Er werd geëxperimenteerd met verschillende samenlevingsvormen (niet meer direct vanuit het ouderlijk huis trouwen). Kwaliteit van het bestaan werd belangrijker, wat gevonden werd in de vorm van parttime werken, tweeverdienen of anderhalfverdienen. De levensstandaard steeg. Over het algemeen is deze generatie praktisch ingesteld, zelfredzaam, relativerend en is ze, hoewel opgevoed tot idealisme, door de maatschappelijke omstandigheden gestuurd richting een no-nonsensementaliteit. De samenleving bleek aanmerkelijk minder maakbaar dan hen in de jaren zeventig was voorgespiegeld. Uit onderzoek van de Universiteit Tilburg (1999) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (2010) bleek deze generatie niet geheel verloren te zijn. Ze waren hoger opgeleid dan hun ouders afkomstig uit de stille generatie. Desalniettemin hadden ze meer moeite een plek op de arbeidsmarkt te veroveren dan de leden van de protestgeneratie in dezelfde periode van hun leven. 

Als ouders besteden de X'ers ruim tweemaal zoveel tijd aan het opvoeden van hun kinderen (van de generatie Y) dan de protestgeneratie besteedde aan het opvoeden van hun kinderen (van de pragmatische generatie). Als nieuwe generatie leiders zijn ze vooral gericht op samen doen, toegevoegde waarde, duurzame processen en het constructief benutten van de toenemende diversiteit.

Kinderen van babyboomers

Pragmatische generatie (geboren in de periode 1971-1985)

De pragmatische generatie betreft veelal de kinderen van de protestgeneratie. Zij kregen gelijke kansen, ruime mogelijkheden, vrijheid en keuzes, en veel stimulans van hun ouders. Belangrijk zijn: 'je eigen ding doen' en 'vooral jezelf zijn'. Zelfontplooiing staat als levensmotto centraal: werk is belangrijk, maar levensgeluk nog belangrijker. Ook wel patatgeneratie: bij het uitblijven van stimulans of disciplinaire dwang vervallen kinderen vaak in passiviteit. Ouders staan minder 'boven' hun kinderen, maar meer 'ernaast'. Op latere leeftijd stelt deze generatie fundamentele keuzes uit zoals ten aanzien van ouderschap en beroepskeuze.

In organisaties is de pragmatische generatie vooral gericht op het versnellen van leer- en besluitvormingsprocessen, het bouwen van (kennis)netwerken en het informalisering. Tot 2010 voelt deze generatie zich in veel bedrijven nogal geremd door de oudere generaties. Als nieuwe generatie medioren - nog jong maar met al enige ervaring - lijken ze nu te willen doorpakken, ze zijn de trage besluitvorming en het trage leren zat.

Digitale generatie, grenzeloze generatie, Screenagers, Generatie Y, Generatie Einstein of Millennials (geboren in de periode 1986-1995)

Voor de grenzeloze generatie geldt dat kinderen al vroeg actief zijn met profielensites en MSN. Voor deze generatie zijn de nasleep van 11 september, de dotcombubble en de moord op Pim Fortuyn vormend. Vanuit de commercie hebben marketeers de jongerencultuur ook getypeerd als achterbankgeneratie (ouders regelen alles voor hen), knip-en-plakgeneratie (alles is al eens bedacht), mediageneratie (communiceert gemakkelijker digitaal dan van persoon tot persoon) en Generatie Y (vertroeteld, zelfverzekerd en opgegroeid met grote technologische vooruitgang).

Authentiek zijn vinden ze belangrijk. Ze willen flexibel werken in sfeervolle omgevingen waar ze zichzelf kunnen zijn en waar ze zich authentiek kunnen ontwikkelen. Ze willen meteen meedoen en toegevoegde waarde leveren, bijvoorbeeld met de inzet van sociale media.

Geboren tussen de uitvinding van de walkman en het ontstaan van Google. Opgegroeid in een tijd van ongekende kansen. De wereld lag aan je voeten. Jouw generatie is gevormd door technologie en staat bekend als een zelfverzekerd en optimistisch. Een generatie die meestal haar zin krijgt. Millenials zijn de eerste ‘global’ generatie dankzij het internet. Sommigen wisten hier al fortuinen mee te verdienen. Zo is Mark Zuckerberg het boegbeeld van jouw Generatie Y. Jij behoort tot de generatie die zonder problemen hun complete leven online deelt en gezien wordt als superzelfstandig, maar ook egoïstisch. Iedereen wil authentiek, speciaal en creatief zijn. De ambitie is grenzeloos! Maar ook keuzestress is voor hen geen onbekend fenomeen. Millenials, Gen Z en Generatie Alpha | SUSA

Generatie Z, Zoomer, eind jaren 90  en eind halverwege jaren 2010.

Generatie Z gebruikt het internet doorgaans vanaf jonge leeftijd en integreert in hun leven het gebruik van computerprogramma's, apps en sociale media, waardoor ze ook wel de i-generatie wordt genoemd. Onderzoek uit 2018 noemde de volgende negen culturele en sociale veranderingen in generatie Z ten opzichte van eerdere generaties. Traditionele gender-, seksualiteit-, etnische- en familie-identiteit wordt breder gedefinieerd en staat open voor interpretatie. Persoonlijke privacy neemt af. Traditionele mijlpalen zoals het afronden van een hogere opleiding, op zichzelf wonen, trouwen en ouderschap worden uitgesteld of zijn aan verandering onderhevig. Gedrag dat typisch geassocieerd wordt met een oudere of juist veel jongere leeftijd komt vaker voor. Onzekerheid over toekomstige financiële stabiliteit komt vaak voor, leidend tot gevoelens van vrijheid, maar ook van angst. Het belang van popcultuur neemt af onder de verscheidenheid aan platforms en gepersonaliseerde inhoud. De opkomst van microgemeenschappen gebaseerd op sociale media. Gemeenschap en collectivisme zijn belangrijker dan individualisme. Emoties en emotionele intelligentie nemen een belangrijke positie in.

MP3-spelers, Scoubidou-armbandjes, Sing Star-feestjes. 9/11 kun je je misschien niet écht goed herinneren. Generatie Z is opgegroeid in een tijd van politieke en financiële onrust. Dachten de ouders van Millenials nog ‘doe wat je wil, zolang je maar gelukkig wordt’. Kinderen van Generatie Z voelen meer druk om een verstandige en zekere keuze te maken. Gen Z is dan ook een stuk doller op leren dan de voorgaande generatie. Ze zijn meer volwassen en carrièregericht. De generatie van de toekomstige wereldverbeteraars. Generatie Z is een digital native. Een mobielloos bestaan hebben ze nooit gekend. Snapchat, de iPhone, Twitter, Facebook en Instagram zijn vanzelfsprekend. 

Ze worden daarom ook wel ‘screenagers’ genoemd. Mensen van deze generatie staan bekend om hun korte aandachtsspanne van niet langer dan 8 seconden. Gewend om te multitasken en daarbij moet alles snel, sneller, snelst. Autoriteit? Zeker geen fan van. Ondernemerschap? Ja graag! Uit deze generatie staan dan ook steeds meer freelancers en zelfstandig ondernemers op. Gen Z heeft best wat te besteden, maar zitten ook bovenop de centen. Het effect van de recessie. Tijd is schaarser dan geld. De meesten van Gen Z willen daarom ook dichtbij hun studie of werk wonen.  

Kinderen van millennials

Generatie Alfa, Gen Alfa, Generatie Glas (vroege jaren 2010 - midden 2020)

Onderzoekers en populaire media gebruiken de vroege jaren 2010 als de beginjaren en het midden van de jaren 2020 als de eindigende geboortejaren. Genoemd naar de eerste letter in het Griekse alfabet, is Generatie Alfa de eerste die volledig in de 21e eeuw is geboren. 

Het is een generatie kinderen die gevormd wordt in huishoudens die vaker in niet-klassieke gezinnen opgroeien, meer verandering meemaken en steeds meer in stedelijke omgevingen leven. Ze zijn flexibeler en zeer goed opgeleid. Zij gaan goed om met technologie die snel op hun impulsen reageert waardoor het ook een ongeduldige generatie is. Maar tegelijkertijd zijn ze erg bezig met solidariteit en gelijkheid.

De voorspelling is dat Generatie Alpha sneller volwassen wordt, terwijl de volwassenen levensfase (huwelijk, kinderen en carrière) juist wordt uitgesteld. Vooral doordat ze langer zullen studeren. Het zal ongeveer 29,7 jaar duren voordat ze in het huwelijksbootje stappen. Ze zullen de meest opgeleide generatie tot nu toe zijn, gebruikmaken van de meest geavanceerde technologie én de rijkste generatie zijn. Maar ook de meest verwende mensen. Dat komt mede doordat steeds meer ouders bewust kiezen voor 1 kind.

Geboren in het  jaar dat de iPad voor het eerst in de schappen lag, Instagram werd opgericht en ‘app’ het woord van het jaar was. YouTube en Instagram hebben meer invloed op ze dan televisie. Generatie Alpha zijn social influencers. Hun leergewoonten zijn ook anders, wat nieuwe onderwijsmethoden vereist. Ze zijn gewend aan snelle informatieverzameling. Multitasking? De gewoonste zaak van de wereld.

Generatie Alpha:

•    Is de meest ondernemende generatie;

•    Kent geen wereld zonder social media;

•    Winkelt voornamelijk online;

•    Heeft minder menselijk contact dan voorgaande generaties;

•    Wordt extreem verwend en beïnvloed door hun Gen X en Gen Y ouders;

•    Is meer zelfvoorzienend;

•    Is beter opgeleid;

•    Gaan grotere uitdagingen aan;

•    Is zeer competitief.

Deels overgenomen van Millenials, Gen Z en Generatie Alpha | SUSA

.

.

Boekenproject 2014

Boekenproject 2014

Boekenproject 2015

Boekenproject 2015