vrijdag 21 februari 2020

Voor mijn boekenproject 2020 las ik de Donut Economie van Kate Raworth, deel III.

Voor mijn boekenproject 2020 las ik de Donut Economie van Kate Raworth. Ik leerde er zoveel uit, dat ik er 3 blogs aan besteed. Wat ik het leukste en meest inspirerende gedeelte van de Donut Economie vind, ga ik nu bespreken. Het boek begint met de jonge studente economie Yuan Yang. Zij stelt haar hoogleraar diverse vragen, zoals waarom het financieel bestel geen onderdeel van de economie is. Het antwoord is dat ze dit later in haar studie zal begrijpen. Maar hoeveel ze ook studeert, het antwoord komt niet. Aan het eind van het boek komt zij weer aan het woord en vertelt ze dat zij een internationaal studenten netwerk heeft helpen oprichten. Rethinking Economics. Ik leer zoveel mensen kennen waar ik eerder niet over hoorde. En vooral zoveel dingen die er al gedaan worden om tot klimaatverandering te komen. Ik sta er versteld van. Waarom horen we hier niet veel meer over?

Donella Meadows 
 • was een Amerikaans wetenschapper aan het MIT en een pionier op het gebied van milieukunde. Ze is bekend als auteur van Grenzen aan de groei uit 1972. Het rapport Grenzen aan de Groei van de Club van Rome in 1972. Vanaf dat moment kon niemand meer zijn ogen sluiten voor de eindigheid van fossiele brandstoffen, de vervuiling en de impact op het klimaat. 
 •  Pionier op het gebied van duurzame ontwikkeling.
 • Politicoloog die onderzoek deed naar voorbeelden van goed beheerd gemeenschapsbezit, om er achter te komen hoe ze werken,  in de jaren 70. Zij ontdekt dat gemeenschapsbezit belangrijk is, duurzaam beheren en rechtvaardig exploiteren.
 • Een voorbeeld van modern gemeenschapsbezit noemt de econoom Jeremy Rifkin. Hij is de bedenker van de term Derde Industriële Revolutie, waarmee hij bedoelt dat het kapitalistische systeem op zijn einde loopt en er een nieuwe tijd aanbreekt. Hij is ervan overtuigd dat bijna alle producten binnenkort voor bijna nul kosten te produceren zijn door nieuwe technologie, met grote gevolgen voor de economie. Daarnaast zal iedereen energie met elkaar gaan delen via een energie-internet zoals we dit nu al met informatie doen. Vijftig jaar geleden kostte zonne-energie 50 euro per wattuur, nu nog maar 55 cent. Als de installaties eenmaal betaald zijn, kost de energie bijna niets, want de zon stuurt geen rekening. De Duitse en de Chinese overheid maken van zijn adviezen gebruik en ook de Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft zijn diensten ingehuurd om de mogelijkheden voor economische vernieuwing te onderzoeken.
Nudging (of nudgen) is een in 2008 beschreven gedragspsychologische motivatietechniek waarbij mensen subtiel worden gestimuleerd om zich op een gewenste wijze te gedragen. 
 • Een voorbeeld in het boek genoemd is wat men in Denemarken gedaan heeft om mensen afval in bakken te laten gooien. Men schilderde groen geverfde voetstappen op de grond die richting afvalbakken gaan.

 • Biomimicry

Janine Benyus. Dit is zo mooi en zo geniaal, echt even kijken
Systeemtheorie


dr-orit-gal socialacupuncturebuilding-blocks De systeemtheorie leert ons dat belangrijke gebeurtenissenhet gevolg zijn van rijpen en het samenkomen van onderliggende trends, ze weerspiegelen verandering die al is opgetreden binnen het systeem.

Will Ruddick
 
richtte grassroots economics op. 


Ethereum is the foundation for a new era of the internet:
Door de technologie van databases en netwerken te combineren, is blockchain een digitaal, gedecentraliseerd peer-to-peer platform voor het volgen van allerlei soorten waarde die mensen onderling ruilen.
Een peer-to-peernetwerk (of p2p; Engels: P2P) is een logisch netwerk van computers die in dit netwerk gelijkwaardig zijn, en diensten aan elkaar kunnen aanbieden. Het woord komt van het Engelse peer, dat 'gelijke' betekent. Een dergelijk netwerk kent geen vaste werkstations en servers zoals in het client-servermodel, maar heeft een aantal gelijkwaardige aansluitingen die functioneren als server en als werkstation voor de andere aansluitingen in het netwerk. 

Ethereum is the foundation for a new era of the internet:

 • An internet where money and payments are built in.
 • An internet where users can own their data, and your apps don’t spy and steal from you.
 • An internet where everyone has access to an open financial system.
 • An internet built on neutral, open-access infrastructure, controlled by no company or person.

Alaska_Permanent_Fund. Elke burger van Alaska krijgt jaarlijks een deel van de gas-en oliewinning. 

Marcin Jakubowski  - Global Village ConstructionEen boer uit Missouri die zo gefrustreerd raakte dat de kosten van landbouwmachines zo exorbitant hoog waren. Hij besloot ze zelf te maken en deelde zijn steeds beter wordende ontwerpen gratis te delen op internet. Zijn ontwerpen worden momenteel door mensen overal ter wereld gebruikt en verbeteringen worden aan elkaar doorgegeven. Hij zette samen met zijn medewerkers daarna het Open Building Institute op. Doel, vrij toegankelijke (open source) ontwerpen voor ecologische, niet op het elektriciteitsnet aangesloten en betaalbare woningen.is een student en uitvinder uit Malawi. Hij werd bekend in zijn land toen hij in 2002 een windmolen bouwde om een aantal elektrische apparaten aan te drijven in zijn ouderlijk huis in Masitala. Hij gebruikte blauwe gombomen, fietsonderdelen en materialen die hij verzamelde op de lokale vuilnisbelt. Sindsdien heeft hij een door zonne-energie aangedreven waterpomp en twee andere windmolens (de hoogste 11,89 meter) gebouwd en hij heeft twee windmolens in de planning zitten, inclusief één windmolen in Lilongwe, de hoofdstad van Malawi. williamkamkwamba's blog

Wat is de basis van Cradle to Cradle?

Het Cradle to Cradle-concept heeft drie basisideeën ontleend aan bestaande natuurwetten:
 • Afval = voedsel
 • Duurzame energie
 • Omarm diversiteit!
Afval bestaat niet: alles is een bron voor iets anders
Maak gebruik van duurzame energiebonnen

Stimuleer diversiteit
Over de gehele wereld zijn geologie, hydrologie, fotosynthese en voedselkringloop lokaal geïntegreerd. Het levert een verbazingwekkende en inspirerende diversiteit op van de natuur en het culturele leven.

Newlight technologies Kijk eens wat een mooie website
Bioplastics

Tigray Ethiopie, De woestijn weer groen maken


Sanergy Toiletten aanleggen in sloppen wijken in Kenia


Oscedays Open source Circilar Economy

C 40 netwerk 40 steden streven naar klimaatverbetering.

Wandeling in Oosterbeek, het Nederlandse Barbizon.


Vorig jaar schreef ik over een wandeling die ik graag wilde maken
Gisteren liepen we er dan toch  echt...….
4 vriendinnen, we kennen elkaar al vanaf begin jaren 80

Een wandeling door Oosterbeek
De vroeger kunstkolonie Barbizon


Ik wilde vooral graag dit huis zien, het huis van kunstschilder Maria Vos
Het is echt een prachtig huis met een mooie ligging

Maria Vos (1824-1906) en Adriana Haanen (1814-1895) mogen we rekenen tot de top van de 19 de eeuwse kunstenaars. Ze laten de “Villa Grada” in 1870 bouwen


Naast de deur plaatste Maria Vos dit palet met de namen van haar en Adriana


Uitzicht van een plekje naast het huis

Maar eerst zagen we nog een boom met allemaal krokusjes eronder


En deze vlak na de oorlog gebouwde flat


Op de route komen we  prachtige bomen tegenOp een begraafplaat komen we het graf van Jacob van Lennep tegen


In Buitenrust woonde o.a. Augusta de Wit met haar ouders
Haar bekendste werk is “Orpheus in de dessa" 


Het huis van de kunstschilder  Gerard Bilders


  
In portretten van tijdgenoten komt Bilders naar voren als een onvervalste romanticus, zo niet in zijn stijl van schilderen, dan wel als persoonlijkheid. ‘Nog hooren wij hem in gloeiende woorden over het betooverende der natuur spreken; wij zien hem met zijn zeldzaam plastisch vertellerstalent, waardoor hij ons personen en zaken voor de oogen tooverde, met groote beweeglijkheid en gebaren vol uitdrukking, het geheimzinnige en wegsleepend schoone zijner aangebeden meesteresse, de natuur, beschrijven; wij luisteren naar zijne dichterlijke schildering van die fluisterende stemmen in de eenzaamheid, die aanbiddelijke macht van toon en kleur; en wij erkennen dat Bilders de natuur niet anders kon vertolken dan hij deed,’ aldus de journalist en criticus Johan Gram. Bilders gaf de veelal jongere kunstenaars die zich om hem heen verzamelden ook de opdracht de natuur te bestuderen.

oosterbeek-benedendorpsweg

.

.

Boekenproject 2014

Boekenproject 2014

Boekenproject 2015

Boekenproject 2015