woensdag 22 september 2021

Niet begrijpen en vragen die bij me boven komen.

Warboel

Hoe kwam ik er nu bij om gisteren het blog te schrijven over het ge(mis) bruik van WOII bij de anti corona protesten? 

Vlak voor het schrijven van het blog, las ik een bevriend blog van iemand die over de Jodenster en het Coronabeleid schreef. Ik werd er akelig van. 

Na het schrijven van mijn stukje dacht ik het te begrijpen, maar vanmorgen drong ineens tot me door dat het niet klopt. Ik haalde Peter Burger aan, iemand die ik bewonder, omdat hij zich inzet voor het ontcijferen van fakenews. Zijn analyse is duidelijk: wees alert, een onderdeel van de protesten wordt ingegeven door antisemitisme. 

Rechts-extremist Ben van der Kooi loopt met een tasje met Jodenster rond op Prinsjesdag in Den Haag. Ondertussen plaatst dezelfde Ben van der Kooi regelmatig antisemitische berichten op Facebook. Baudet-fan Ben van der Kooi heeft in het verleden een Joodse begraafplaats vernield, brand gesticht in een moskee en Sylvana Simons bedreigd. rijnmond.nl/nieuws/188768/

Vanmorgen dacht ik ineens, maar......... wanneer je antisemitische gevoelens hebt, waarom zou je jezelf, het gevoel dat je wordt buitengesloten, willen vergelijken met Joden, je ziet hen toch als daders? 

Is het onschuldige wankennis van de geschiedenis? Denkt men, zij werden uitgesloten, nu wij? 

Wanneer je probeert uit te vinden wat deze mensen geloven dan duizelt het, zoveel "anders" denken. Natuurlijk zijn ze overtuigt van hun gelijk. Maar ik vraag me af, waarom is de een daar gevoelig voor en de ander niet? 

Ik kan maar 1 ding bedenken. Geen gevoel hebben voor geschiedenis. Ik studeerde een blauwe maandag MO geschiedenis. Wat vanaf het begin ingepompt werd was, het beschrijven van geschiedenis moet geënt zijn op tastbare stukken. Documenten, kunstvoorwerpen, architectuur, brieven. Overlevering kan er bij betrokken worden, maar moet worden getoetst aan tastbaar materiaal. Ik vertelde eerder over Lucy Worsley, de Engelse historica, die in haar t.v. programma's als uitgangspunt heeft, FABS, het ontrafelen van fabeltjes. 

Wat ik graag zou willen is dat iemand van statuur de FABS van nu gaat ontcijferen. Op de tv, in You Tube filmpje, in talkshows. Waar komt het vandaan, is er bewijs?  

Stel, ze hebben gelijk, dan komt dat toch naar voren en weten we het allemaal. En hebben ze geen gelijk, dan stopt het gedoe en kunnen mensen weer tot rust komen. Of .............. is het part van de "sport" tegen te zijn?

.

.

Boekenproject 2014

Boekenproject 2014

Boekenproject 2015

Boekenproject 2015