maandag 4 juli 2022

Mijn boekenprojecten, hoe staat het er mee?


Mijn projecten staan op een laag pitje
Afgelopen jaren streefde ik ernaar om elke maand 2 romans en 1 biografie te lezen
Maar dit jaar lijd ik aan een concentratiestoornis
Vervelend, maar tsja... zo is het
Na het lezen van een boek maak ik altijd een verslag en zet het op mijn blog
Ook hier loop ik achter
Ik heb een aantal boeken gelezen waarvan ik nog geen verslag heb gedaan
Ik maak er nu een "groeps" verslag van

 New York

Julie weten dat ik vrijwel elke avond via You Tube wandelingen door New York maak
Een paar van de streamers die ik volg zijn
Er zijn nog veel meer goede streamers
Maar ik kijk het meest naar de video's van deze mensen
Ik leer heel veel van New York

In dit boek kijk ik vrijwel dagelijks
Het boek kocht ik omdat ik het nu eenmaal heerlijk vind een papieren boek te hebben
Een naslagwerk
Er zit ook een mooie plattegrond van de stad bij

Emma

Dit boek heb ik al meerdere malen gelezen. Tot nu toe vond ik het niet zo'n leuk boek, ik vind bijv. Trots en Vooroordeel veel leuker. Maar deze keer genoot ik van Emma. Waarschijnlijk omdat ik nu de plot ken en nu voor het eerst alle toespelingen naar de plot toe begrijp. 

Emma is rijk, ze behoort tot het voornaamste geslacht in haar buurt. Haar zus is getrouwd en woont ver weg. En nu is haar gouvernante, die ook een vriendin is geworden, ook getrouwd en blijft Emma achter. Ze ontfermt zich over Harriet, een meisje waarschijnlijk van goede stand, maar haar vader is onbekend, hij erkende haar niet. 

Emma is een behoorlijke snob, standsverschillen voelt zij haarfijn aan. Door haar toedoen ontmoette de gouvernante de man met wie ze nu getrouwd is en Emma is er stellig van overtuigd dat ze huwelijken tot stand kan brengen. En dan beginnen de misverstanden. Want het blijkt dat Emma vrijwel alles verkeerd interpreteert. Gekoppel wat het tegenovergestelde tot stand brengt en bovendien begint zij heel langzaam te beseffen dat ze de man waar ze zelf van houdt misschien wel aan een ander gekoppeld heeft. Ze schaamt zich diep en is de wanhoop nabij. Hoe zal dit aflopen......?

De biografie van Annie Romein-Verschoor

Wat kan die vrouw schrijven, wat een prachtig taalgebruik. Ik heb het boek nu voor 3/4 uit. We zijn aangekomen in 1950.

Annie Romein-Verschoor was feministe, marxistisch historica, Neerlandica en schrijfster. Ze werd onder de naam Anna Helena Margaretha Verschoor geboren in Hatert. Haar moeder, Anna Helena Margaretha Brakke, was onderwijzeres. Haar vader, Jan Verschoor, marineofficier. Ze trouwde in 1920 met de historicus Jan Romein en kreeg drie kinderen.

Het is heel leuk om te lezen hoe zij onder de ouderlijke bevoogding uitkomt en haar eigen koers gaat varen. Hoe zij studente werd en op de universiteit haar man en zijn vrienden ontmoette. Communisten werden ze uit volle overtuiging. Eigenlijk zou iedere jonge vrouw dit boek moeten lezen om te beseffen dat er ooit een heel andere tijd was, een tijd voor het neo liberalisme, een tijd waarin groei niet de kern is maar gestreefd werd naar spreiding van macht en inkomen. Je kunt het je nu niet meer voorstellen, hoewel..... zit het niet een beetje in de lucht? Ineens, out of the blue, stakingen, in Nederland, in Engeland, in Spanje, in Europa. De bovenklasse die ineens minder macht blijkt te hebben? Die misschien wel moeten toegeven? Een voorbeeld is de Apple Store in de USA, waar werknemers onlangs een vakbond afdwongen. Een vakbond? Een vies woord in Amerika. Ineens is er inflatie, ineens een schromelijk tekort aan personeel en het personeel dat er zit eist meer salaris. Gaat het neo liberalisme wankelen, zoals ooit eerder de sociaal democratie? 


 Existentialisten

Ik kocht dit boek omdat ik meer wilde begrijpen van deze filosofie. Ik heb al veel boeken gelezen over Simone de Beauvoir en de andere existentialisten. Over hun levens weet ik het een en ander. Maar wat houdt het existentialisme in? 

Sartre ging in de jaren 30 naar Berlijn om van de beroemde fenomenologen te leren. Het waren de jaren vlak voor de WOII.

De nieuwe leer, de fenemenologie hield in terug naar de dingen zelf. 
  1. Fenomenologische methode: de fenomenologie heeft een eigen methode die als doel heeft het 'fenomeen' of datgene wat onmiddellijk gegeven is te beschrijven. Deze methode bestaat uit een reeks door Husserl voorgestelde reducties waar men theoretische aannames en dergelijke tussen haakjes moet zetten. 
  2. Filosofie van het wezen: de fenomenologie richt zich niet op kennis of de wereld, maar op het 'wezen' (Eidos). Met 'wezen' bedoelt men hier de ideële en begrijpbare kern van de verschijnselen die de mens direct kan vatten in zijn waarneming. Elke waarneming houdt immers een inhoud in, namelijk iets dat waargenomen wordt.
  • Alle theoretische gedachten opzij zetten (Epoche)
  • Waarnemen
  • Verzamelen
  • Verdiepen
Het voorbeeld dat de schrijfster geeft, koffie. Je weet dat koffie uit Zuid Amerika komt. Dat er bonen aan een plant komen, dat de bonen eraf gehaald worden en gebrand, dat het over heel de wereld wordt verscheept, dat er koffiemolens waren en nu Senseo apparatuur, etc. Maar dit alles, zet het opzij. Je krijgt een kop koffie. Ruik het, zie de kleur, proef het, welk gevoel geeft het? Schrijf het zo nauwkeurig mogelijk op.

Op basis van deze leer, de fenomenologie kon Simone Beauvoir haar boek De Tweede Sexe schrijven. 

Wat Sartre aantrok was niet alleen deze nieuwe manier om naar dingen te kijken maar ook ontologisch onderzoek= IK ben degene die vragen stelt bij de dingen. Dit ERZIJN vereist eerlijkheid naar jezelf. 
Terug in Parijs zit er in het hoofd van Sartre 1 groot thema. Wat betekent het om VRIJ te zijn............ en IK schep MEZELF door de keuzes die ik maak. Existentialisme = Bevragen van jezelf. Het brengt vrijheid. Een mens wordt vrij door de keuzes die hij/zij maakt. Te goeder trouw zijn = geen excuses zoeken voor mezelf.  

Brieven van Calamity Jane aan haar dochter

Dit superdunne boekje vind ik in mijn boekenkast. Totaal vergeten. Maar wat een boek. Bekijk de foto's eens: calamity+jane (klik).

Martha Jane Cannary (Princeton, 1 mei 1852 – Terry, 1 augustus 1903) beter bekend als Calamity Jane, was een Amerikaanse die een zeer bijzonder leven leidde, speciaal gezien de tijd waarin ze opgroeide.  Soldaat, bestuurder van een postkoets, zo een paar van haar beroepen.

Calamity Jane, one of the rowdiest and adventurous women in the Old West, was a frontierswoman and professional scout, who was known for her being a friend to Wild Bill Hickok and appearing in Buffalo Bill Cody’s Wild West Show.

Zij kreeg een dochter, welke ze afstond. Met de man die de pleegvader werd van haar dochter hield zij schriftelijk contact. De brieven vormen dit boekje. Het is zo ontroerend. Ze legt zichzelf steeds uit. Waarschuwt haar dochter niet in de leugens te geloven die er over haar verteld worden. 

Droom Groot

Dit boek krijg ik cadeau van een vriendin. he tis een groot, zwaar boek. Mooi vormgegeven. Mooie foto's. Eva interviewt vrouwen van diverse afkomst. Heel interessant. 

MIJN BOEKENPROJECT 2022

De Bibliotheek van Paris - Janet Skeslien Charles

Parijs is een feest - Ernest Hemingway
Op doorreis - Lisa St. Aubin de Teran ·
Een Huis in Italië - Lisa St. Aubin de Teran
Thuis in Rome - Rosita Steenbeek
Het huis achter de heuvel - Jenny Glenfield
New York - Capitool
Emma - Jane Austen
Droom groot - Eva Jinek

Biografieproject 2022
Existentialisten - Sarah Bakewell
Omzien in verwondering- Annie Romein Verschoor
brieven aan haar dochter - Calamity Jane

.

.

Boekenproject 2014

Boekenproject 2014

Boekenproject 2015

Boekenproject 2015